Mateřské centrum Černolice z.s. pokračuje v aktivitách původního mateřského centra Čertíci z Černolic.

Mateřské centrum Černolice, z.s.

Hlavní 64 Černolice, 252 10
budova obecního úřadu, 1.patro
IC:22689851
č.ú.: 1023953677/6100

mccertici@gmail.com

Provozní řád

 

1. Každý návštěvník (maminka, tatínek, doprovod, atd.) Mateřského centra Čertíci z Černolic je povinen řídit se tímto organizačním řádem. Každý návštěvník se zapíše do knihy návštěv a zaplatí službě vstupné 20,- Kč –členové (za každé další dítě 10,-) a 40,-Kč nečlenové (za každé další dítě také 10,-). Po zaplacení má nárok zúčastnit se (i s dětmi) programu v mateřském centru a využívat jeho zařízení.

 
2. Dospělý návštěvník MC nese odpovědnost za dítě (děti), se kterým(i) do centra přišel, a to po celou dobu pobytu dítěte (dětí) v MC. Rovněž si ručí za své osobní věci. Svršky a obuv si uklízejte na místa k tomu vyhrazená.
 
3. Do mateřského centra mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek nemoci (dospělí i děti).
 
4. Po konzumaci občerstvení je povinností každého umýt po sobě a dětech nádobí, příp. se na společném úklidu dohodnout s ostatními. Dospělí rovněž ručí za úklid hraček, které děti používaly.
 
5. Vstup do MC je pouze v přezůvkách.
 
6. V celé budově je přísně zakázáno kouřit!
 
7. Na WC doprovázejí děti vždy dospělí, pro nejmenší je možné použít nočník umístěný na WC. V případě potřeby jsou u služby k dispozici hygienické potřeby a materiál z lékárničky první pomoci.
 
8. Matky (jiné doprovodné osoby) dávají rovněž pozor, aby děti neběhaly mimo prostory mateřského centra.
 
9. Do hracího prostoru nenosíme jídlo a pití, svačinky konzumujeme na místech k tomu určených (a to platí i pro rodiče). Každá matka či jiná doprovodná osoba věnuje dostatečnou pozornost svému dítěti, aby minimalizovala riziko, že dítě způsobí úraz sobě či jinému dítěti. Zároveň dává pozor, aby dítě přistupovalo šetrně k zařízení mateřského centra (např. neničilo hračky, knížky, aj.).
 
10. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, obracejte se na maminku, která je pověřena službou.
 
Tento organizační řád nabývá platnosti dne 10.1.2008