Mateřské centrum

MC Čertíci z Černolic z.s.

Černolice 64, 252 10
budova obecního úřadu, 1.patro
730 871 429
IC:22689851
č.ú.: 1023953677/6100
mccertici@gmail.com

JOGA

- pokud máte zájem o večerní lekci jógy, prosím o kontakt

 

joga s dětmi

- dopolední joga s dětmi (cvičí maminky, děti si mohou hrát, při cvičení je však můžeme i zapojit)
- více info viz kontakty

Povinnosti služby

 

1. Při příchodu zběžná kontrola prostor a vybavení. Závady a nedostatky zapsat do knihy návštěv. 
    Vyvětrat prostory. Zapnout aquamat na vodu.
 
2. Zkontrolovat toalety, popř.doplnit papír a mýdlo. Kontrola ručníků na WC.
 
3. Zapsat se do knihy návštěv, nadepsat datum a stránku, dbát na zapisování příchozích. 
    Vybírat vstupné nebo poplatek za členství do pokladničky.
 
4. Přivítat a oslovit nově příchozí maminky. Seznámit je s možnostmi a povinnostmi v MC, 
    vyplňovat registrační lístky, seznamovat s provozním řádem a stanovami Občanského 
    sdružení (viz nástěnka), oznamovat novinky MC.
 
5. Společně s maminkami uklidit hračky, zamést, vynést koš, zkontrolovat toalety, umýt nádobí.
 
6. Při odchodu vypnout aquamat, vypnout topení, zavřít okna, zhasnout světla ve všech 
    užívaných prostorách. Zamknout hernu, kabinet  a hlavní vchodové dveře.  Zajistit předání 
    klíčů od MC následující službě.